Machnamh Mhic Annaidh - Saoire Bainc

Is breá linn uilig nuair a bhíonn lá saoire bainc ann. Fhad is nach gá dúinn féin a bheith ag obair ar an lá ar ndóigh. Is minic nach mbíonn mórán airde againn ar cibé féile atá a cheiliúradh fhad is gur féidir linn fanacht inár luí go meánlae.

Bíonn lá saoire againn ag tús na Bealtaine, ar an chéad Luain – agus cuireann muid fáilte roimhe, nó seo an chéad sos a bhí againn ó bhí an Cháisc ann.

Ach ar smaoinigh mórán againn riamh ar bhunús nó ar thábhacht na féile áirithe seo?

Nuair a d’amharc mé sa dialann atá agam thug mé faoi deara gur tugadh ‘the Early Spring Bank Holiday’ air.

‘Early Spring ag tús mhí na Bealtaine?’ a dúirt mé liom féin. Chuaigh mé ar aghaidh tríd na leathanaigh go dtí go dtáinig mé ar ‘the Spring Bank Holiday’ agus creid é nó creid, beidh sin againn ar an cheathrú lá de mhí an Mheithimh.

Tuigeann muid sa tír seo go mbaineann Féile na Bealtaine le tús an tsamhraidh, sa dóigh chéanna is go mbaineann Féile na Samhna le tús an gheimhridh.

Cá has a dtáinig an Early Spring Bank Holiday seo mar sin?

Tá a fhios agam go bhfuil na séasúir in aimhréidh ó thaobh na haimsire de ach is cinnte nach tús an earraigh atá ann.

Is é an rud atá ann, is dóigh liom, gur breá leis na daoine atá ag iarraidh bheith i gceannas orainn ar fad smacht a bheith acu ar gach gné dár saol, fiú nuair atá lá saoire a cheiliúradh againn.

Tuigeann muid gur fhéile phagánach a bhí i bhFéile na Bealtaine i dtosach ach gur ceanglaíodh í le cúrsaí creidimh de shaghas eile i luathré na Críostaíochta. Is í mí na Bealtaine mí Mhuire agus rinneadh í a cheiliúradh ar bhealaí éagsúla, le tinnte cnámh, le bláthanna agus le damhsaí, nithe a léirionn bunús págánach na féile.

Amuigh faoin tuath bhíodh lá saoire ag na hoibrithe feirme an tráth seo bliana ó tharla obair an earraigh a bheith déanta acu.

Le breis agus céad bliain anuas tá oibrithe ag ceiliúradh ar an lá seo, déanann siad a n-éilimh a fhógairt agus a gcearta a chur chun cinn.

Déantar an fhéile seo a cheiliúradh i gcuid mhór tíortha, sna tíortha sóisialacha agus cumannacha ach go háirithe.

Agus seans gurb é sin an fáth go dtugtar ‘the Early Spring Bank Holiday’ in áit ‘Mayday’ ar an fhéile sa dialann atá agam. Nó is mian le páirtithe na heite deise tábhacht na féile seo a laghdú.

Sna Stáit Aontaithe, mar shampla, déantar ‘Labor Day’ a cheiliúradh i mí Dheireadh Fómhair sa dóigh is nach mbeidh sé ceangailte leis an fhéile idirnáisiúnta.

Sa Ríocht Aontaithe tá rún ag an rialtas an lá saoire seo a athrú go mí Dheireadh Fómhair chomh maith – ar mhaithe a deir siad le séasúr na turasóireachta a shíneadh amach ach tá plean acu an fhéile a cheangail le ceiliúradh chath Trafalgar agus an náisiúnachas a chur chun cinn.

Rinne an Eaglais Chaitliceach féin iarracht athsheilbh a ghlacadh ar an fhéile seo sna 1950í nuair a d’fhógair sí go mbeadh féile Naoimh Iosáif Oibrí ar siúil ar an chéad lá de mhí na Bealtaine feasta.

Ar na cúiseanna sin measaim go mba chóir dúinn uilig cuimhniú de Luain seo chugainn gurb é Lá Idirnáisiúnta na n-Oibrithe atá ann, nó is oibrithe sinn uilig agus mura dtugann muid aire mhaith dár gcearta déanfaidh dream éigin iad a bhaint dínn amach anseo. Níl sa ghéarchéim eacnamaíochta seo ach an leithscéal is déanaí acu. Is leis na hoibrithe an fhéile seo.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from