Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

03/05/2012 (Part 1)

Mae sioe ffasiwn Megan yn troi’n ffradach gydag Angela yn edrych dipyn yn llai deniadol erbyn diwedd y sioe! Teimla Ricky fod yn rhaid iddo ddweud wrth Mark am berthynas Debbie a Kevin. The fashion show ends in disaster with Angela looking far less glamorous than she’d hoped! Ricky feels compelled to tell Mark about Debbie’s affair with Kevin.

20 o funudau