Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

30/04/2012

Mae Jinx yn cwestiynu dyddiadau’r babi pan wêl sgan Ffion. A fydd hi’n medru parhau i’w dwyllo? Mae Gemma yn awyddus i barhau i ddysgu gyrru ond does gan Ed ddim yr amynedd na’r nerfau i’w dysgu. Jinx questions the dates of Ffion’s baby when he sees the scan. Will she be able to continue to deceive him? Gemma is keen to learn to drive but Ed doesn’t have the patience or nerves to teach her.

19 o funudau