Giota Níos Mó (12)

Have a look at some of the key phrases in Episode 12 and try them out in your own time.

Creidim. - I believe.
Creideann tú. - You believe.
An gcreideann tú? - Do you believe?

Ceannaím. - I buy.
Ceannaíonn tú. - You buy.
An gceannaíonn tú? - Do you buy?

Bím. - I be.
Bíonn tú. - You be.
An mbíonn tú? - Do you be?
An mbíonn tú ag obair gach Aoine? - Do you work every Friday?
An mbíonn tú ag obair gach Satharn? - Do you work every Saturday?
ar an Luan - on Mondays
ach an Satharn agus an Domhnach - except Saturday and Sunday
ag deireadh na seachtaine - at the weekend
trí lá gach seachtain - three days every week

An nglanann tú an carr gach Aoine? - Do you clean the car every Friday?
Glanaim. - I clean.
Ní glanaim. - I don’t clean.
Glanann tú. - You clean.
anois agus arís - now and again
na fuinneoga - the windows
uair sa mhí - once a month

Seanfhocal Chlár 12:

Cleachtadh a dhéanann máistreacht.

cleachtadh - practice
máistreacht - a mastery, perfection
Cleachtadh a dhéanann máistreacht. - Practise makes perfect.

ár scoil - our school
bhur lón - your (pl.) lunch
a milseáin - their sweets
ár bplátaí - our plates
bhur bplátaí - your plates
a bplátaí - their plates

Release date:

Duration:

15 minutes

This clip is from