Giota Níos Mó (11)

Have a look at some of the key phrases in Episode 11 and try them out in your own time.

barraíocht – too much
mórán - many
go minic - often
cuid mhór - a lot
níos mó - more
níos lú - less
a oiread - as much / as many

“Ghiorsaighe óg,’bhfuil Béarla agat?
Leóga, muise, tá!
Caidé mar a chuirfeá an madadh amach?
Out the dog awa!!”

“Young girl, can you speak English?
Indeed, I can!
How would you put the dog out?
Out the dog awa!!”

Ithim. - I eat.
Itheann tú. - You eat.
An itheann tú? - Do you eat?
Tuigim. - I understand.
Tuigeann tú. - You understand.
An dtuigeann tú? - Do you understand?
Téim. - I go.
An dtéann tú? - Do you go?
An bhfuil sé fuar? - Is it cold?
Tá. / Níl. – Yes. / No.
Déanaim. - I do / make.
An ndéanann tú? - Do you do / make?
Díolaim as. - I pay for.
An ndíolann tú as? - Do you pay for?

An dtéann tú chuig an phictiúrlann go minic? - Do you go to the cinema often?
An dtéann tú chuig cluiche peile go minic? - Do you go to a football match often?
An dtéann tú ag snámh go minic? - Do you go swimming often?
An dtéann tú go Béal Feirste go minic? - Do you go to Belfast often?
An bhfuil airgead agat? - Do you have money?
An ndéanann tú Yoga? - Do you do Yoga?
An ndíolann tú as na ranganna? - Do you pay for the classes?
An ndéanann tú an dinnéar go minic? - Do you make the dinner often?

Release date:

Duration:

18 minutes

This clip is from