Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Y Trallwng

Daw'r rhaglen heno o'r Trallwng yng nghwmni Dewi Llwyd. Ymhlith y panelwyr bydd Dafydd Iwan, Glyn Davies - Aelod Seneddol dros sir Drefaldwyn ar ran y Ceidwadwyr ac Elinor Gwynn, Pennaeth y Grŵp Pobl a Lleoedd yng Nghyngor Cefn Gwlad Cymru. Dewi Llwyd presents a lively discussion from Welshpool. On the panel are Dafydd Iwan, Glyn Davies, Conservative MP for Montgomeryshire and Elinor Gwynn, Head of People and Places at the Countryside Council for Wales.

50 o funudau