Machnamh Mhic Annaidh - Scéal Sheán Gallagher

Tá ainm Seán Gallagher i mbéal an phobail arís le cúpla lá anuas ó tharla go bhfuil cáineadh déanta ag Údarás Craoltóireachta na hÉireann ar iompair RTÉ i laethanta deiridh an fheachtais toghchánaíochta.

Tá a fhios againn uilig fá’n tweet a tháinig isteach is a craoladh le linn na díospóireachta ar an chlár Frontline, tweet a bhain na cosa de Gallagher.

Tá a fhios againn anois go raibh a fhios ag daoine in RTÉ roimh dheireadh an chláir sin gur tweet bréagach a bhí ann ach nár chuir siad sin in iúil don lucht féachána ná dóibh siúd a bhí ag glacadh páirte sa chlár.

Tá a fhios againn anois fosta gur cuireadh agallamh ar Seán Gallagher an lá dár gcionn ar chlár raidió Pat Kenny agus arís eile nár insíodh d’éinne gur tweet bréagach a bhí ann.
Bhí an tír ar fad ag caint faoin dá chlár seo agus níl aon amhras ann ach gur imir siad tionchar éigin ar thoradh an toghcháin.

Tá ainm Seán Gallagher i mbéal an phobail arís an tseachtain seo, ach ní mór dúinn a thuiscint gur mó i bhfad a bhaineann an scéal seo le RTÉ féin.

Bhí feachtas fada corrach ann agus theastaigh ó RTÉ, mar phríomhchraoltóir mór na tire, a bheith i gcroí-lár an fheachtais sin. Bhí díospóireachtaí eile ann, ar RTÉ is ar stáisiúin eile roimhe seo, ar TG4 féin. Theastaigh clár uathu a mbeadh gach duine ag féachaint air, clár a mbeadh gach duine ag caint air i ndiaidh a chraolta.

Sin go díreach an rud a fuair siad.

Ní dóigh liom go raibh rún ag éinne in RTÉ Seán Gallagher a chur amach as an rás. Ná go raibh siad i bhfách le Michael D. Huiggins ach an oiread.

Ba iad RTÉ buaiteoirí móra an fheachtais. Bhí clár thar a bheith drámatúil ann. D’aithin an lucht féachána ar an toirt go mbeadh tionchar stairiúil ag an chlár sin – agus sin rud nach dtarlaíonn ach go fíorannamh.

D’aithin na nuachtáin agus na stáisiúin eile raidió agus teilifíse sin, fosta.

Ach bua mí-ionraic a bhí ann. Bhí RTE, is cosúil chomh tógtha leis an iontas a bhí cruthaíthe acu nár chloígh siad leis na rialacha, ná leis an cheart.

Seán Gallagher a bhí thíos leis i dtosach agus anois beidh daoine in RTÉ ag súil go gcoinnítear ard na meán ar Seán Gallagher, nó mura dtarlaionn sé sin, is é RTÉ a bhéas thíos leis. Big time.

Iadsan a bhí chun tosaigh sna pobail bhreitheanna uilig!

Tugann mí-iompair RTÉ armlón dóibh siúd ar mhaith leo an stáisiún a ionsaí is a ghortú – agus tá go leor acu sin ann.

Tharla a leithéid i gcás an BBC nuair a bhris clár Russell Brand na rialacha leis an scairt ghutháin amaideach sin a cuireadh ar Andrew Sacha. Ach ar a laghad thuig údaráis an BBC an chontúirt a bhí ann is an dochar a bhí déanta; thug siad bata is bóthar do Brand agus tháinig an eagraíocht slán dá bharr.

Ach an bhfuil an tuiscint agus an misneach ag údarás RTÉ a leithéid a dhéanamh?

Sin ceist mhór na seachtaine. Ná bac le Gallagher.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from