Charles Cochrane - Arian heb sglein

"Mi ddosbarthodd fy mam bethau... ac mi wnes i jyst stwffio'r bocs mewn drôr."

Ar ôl etifeddu hen greiriau o eiddo ei deulu, pendefynodd Charles eu gwthio i gefn y drôr a'u cadw at ddiwrnod arall...

Charles Cochrane:

Trysorau teuluol - wel, y gweddillion. Mi gafodd y setiau i gyd eu rhannu o leiaf chwe deg mlynedd yn ôl.

Sbïwch! Cyllyll a ffyrc, tebot, gefeiliau cnau, tebot, mwg, jwg...

Mi ddosbarthodd fy mam bethau ac mi wnes i jyst stwffio'r bocs mewn dror wrth feddwl, "Ella bod 'na rywbeth o werth; mi fydda i'n ei gadw fo wrth gefn 'for a rainy day'."

Wel, ar ôl pymtheg mlynedd, mae sawl diwrnod felly wedi mynd heibio ond dwi ddim wedi sbïo ynddo fo tan yn ddiweddar.

Rwan dw i o blaid cael gwared o'r stwff i gyd. Mae o yn rhan o'r gorffennol. Bellach, mae'n hen bryd i fi ryddhau fy hun a dechrau pennod newydd.

Holi Charles Cochrane:

Allwch chi ddweud rhywfaint amdano'ch hun?

Ieithydd sydd yn byw yn Niwbwrch, Ynys Môn hefo'i gŵn.

Beth yw pwnc eich stori?

Etifeddiaeth a cholled. Mi ges i fy atgoffa am y bocs wrth feddwl am stori i'w hadrodd.

Beth oedd eich profiad chi o wneud stori ddigidol?

Gwaith caled ond mi ges i lot o hwyl.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o