Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Aberdar

Daw'r rhaglen heno o Aberdar lle bydd Dewi Llwyd yn llywio'r drafodaeth. Ar y panel bydd Cyfarwyddwr BT yng Nghymru Ann Beynon; Pennaeth Materion Allanol, Federasiwn Busnesau Bychain yng Nghymru Iestyn Davies; yr awdur Gareth Miles a Myrddin Edwards, Pennaeth Cyfathrebu'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru. Tonight's programme comes from Aberdare. Dewi Llwyd will chair a discussion between the audience and panel which includes author Gareth Miles; Director of BT in Wales Ann Beynon; Iestyn Davies, Head of External Affairs at Federation of Small Businesses in Newport and Myrddin Edwards, Head of Communications for the Welsh Liberal Democrats.

49 o funudau