Machnamh Mhic Annaidh: Lá Idirnáisiúnta na mBan

Bhí Lá Domhanda na Leabhar againn an tseachtain seo caite, bhí Super-Tuesday ann de Máirt, níl muid réidh le Seachtain na Gaeilge go fóill agus anois seo chugainn Lá Idirnáisiúnta na mBan.

Ní hionann agus Lá Domhanda na Leabhar agus Seachtain na Gaeilge, ní bhfuair mé cuireadh chun páirt a ghlacadh in imeachtaí an lae inniu. Ní raibh mé ag súil le cuireadh nó tuigim go mbaineann an lá seo go príomha leis na mná.

Ach d’amharc mé ar an suíomh idirlíon ar aon chuma féachaint cad é a bhí ar siúil agus bhí go leor rudaí ann a chur ag smaoineamh mé.

Bhí an Bhreatain i bhfad chun tosaigh ar na Stáit Aontaithe i dtaca le lion na n-imeachtaí a bhí ar siúil ann inniu, bíodh is gur lú i bhfad an daonra sa Bhreatain. Agus pro rata bhí níos mó imeachtaí fós ar siúil sa tír seo.

An ionann sin is a rá go bhfuil gluaiseacht na mban an-láidir sa tír seo? Nó an gciallaíonn sé go bhfuil níos mó cúiseanna míshástachta ag mná sa tír seo ná mar atá ag mná na Breataine is na Stát Aontaithe?

Ní dóigh liom go bhfuil ceachtar den dá rud seo fíor. Is é an rud atá ann, dar liom agus mé ag amharc ar shaol na mban ón taobh amuigh, go bhfuil athrú mór tagtha ar ghluaiseacht na mban le fiche bliain anuas. Dream beag glórach a bhí chun tosaigh an tráth sin agus bhí siadsan den bharúil gur bhain saoirse na mban le corp na mban agus chuir siad an ginmhilleadh agus an frithghinniúint chun tosaigh mar réiteach ar an fhadhb seo.

Sílim go bhfuil tuiscint níos leithne ag daoine do chás na mban anois. Ní agóidíocht a bhí ar siúil inniu sna himeachtaí éagsúla ach oideachas agus forbairt. Bhí seiminéir ann fá mhná san eolaíocht, fá mhná sa pholaitíocht. Rinneadh ceiliúradh ar mhná a bhí ina gceannródaithe i réimsí éagsúla den tsaol, agus sin mar ba chóir. Tá saineolas ag mná agus tá cumhacht chiúin acu agus is fearr mar a thuigeann siad sin anois.

Ba spéisiúil an rud é chomh maith gurb iad na carthanachtaí móra mar Oxfam agus Trócaire a d’eagraigh cuid de na himeachtaí a bhí ar siúil sa tír seo. Cuimhnigh gurb easpaig na hÉireann a bhunaigh Trócaire. Bhí na heagraíochtaí seo ag iarraidh orainn aird a thabhairt ar chás na mban sa tríú domhain, áit a bhfuil an-drochchaighdeán maireachtála ag cuid mhór acu, ach áit a bhfuil ról an-tábhachtach acu chomh maith. Nó ní amháin go mbíonn siad ag obair ó dhubh go dubh, ach tá na mná san áit gur féidir leo an-difear a dhéanamh ach oideachas agus saoirse a bheith acu.

An rud atá fíor sa triú domhain tá sé fíor sa tír seo chomh maith.

Fir is mó a bhí i gceannas sa tír seo go dtí seo agus féach an prácas atá déanta acu. Seal na mban atá anois ann, is dóigh liom, is ba bhreá liom cúrsaí a fhágáil futhu. Ní Lá na mBan atá uaim mar sin ach bliain, bliain na mBan, i 2016.

Release date: 08 Mar 2012

over a year left to listen

3 minutes

This clip is from

Added. Check out your playlist Dismiss