Machnamh Mhic Annaidh - Seachtain na Gaeilge

Ba ghnách le daoine cúpla focal Gaeilge a úsáid Lá Fhéile Pádraig. Polaiteoirí agus daoine eile gan Ghaeilge ach go háirithe.

Bhí go maith, is ní raibh go holc.

Ach ansin thosaigh an rud ag leathnú amach agus sula raibh a fhios againn cad é a bhí ag tarlú bhí ‘Seachtain na Gaeilge’ againn.

Bhuel, ní raibh dochar ar bith ansin nó níor tugadh mórán airde uirthi. Ach thug sé deis do na polaiteoirí nach raibh in Éirinn Lá na Féile Pádraig an cúpla focal a úsaid sular imigh siad chuig an spraoi bliantúil sa Teach Bán.

Bhí an Ghaeilge furasta go leor a sheachaint go fóill – tá a fhios agat gur tugadh ‘Seachain an Ghaeilge’ ar an chuid eile den bhliain.

Ach ansin tháinig athrú eile ar an scéal.

Le cúpla bliain anuas tá seachtain deich lá i gceist le Seachtain na Gaeilge agus tá corr-áit ann a ndéanann siad coicís glan de.

Ní iontas é go bhfuil daoine ag éirí buartha.

Tá an super-sizeáil seo ag gabháil ar aghaidh i rith an ama agus tá sé ag éirí deacair an Ghaeilge a sheachaint.

Fan go bhfeice tú. Ní fada go mbeidh mí na Gaeilge ann, Carghas na Gaeilge. Ráithe na Gaeilge. Bliain na Gaeilge.

Chuala tú trácht ar Earrach na nArabach. Ná bíodh iontas ort má chluineann tú daoine ag cogarnáil, agus ag téacs-áil, agus ag ríomh-phostáil fá Earrach na Gaeilge.

Nárbh iad na meáin sóisialta a chuir dlús le Earrach na nArabach?

Nach mbíonn Lá na Gaeilge ag daoine ar Facebook cheana féin …

Agus ansin beidh Seachtain na Gaeilge, mí na Gaeilge, ar Facebook.

Agus ná habair liom nár thug tú faoin deara gur seoladh suíomh nua sóisialta an tseachtain seo a bhfuil ‘Abair leat’ mar ainm air.

Tá an Ghaeilge ag éirí viorach. [going viral]
Go díreach mar a tharla i gcás an fhreastalaí a dhoirt beoir ar Angela Merkel an tseachtain seo.

Ach cén fáth go bhfuil mé ag tabhairt foláirimh duit, agus tusa breá sásta a bheith ag Gaeilgeoireacht leat ó dhubh go dubh?

Is mar seo atá sé. Nuair nach mbíodh ach lá amháin i gceist bhí mé breá sásta páirt an Ghaeilgeora poiblí a imirt. Ní raibh i gceist ach lá amháin sa bhliain agus bhí a fhios ag daoine nach dtiocfadh leis an ghobadán freastail ar an dá thrá. Ócáid amháin agus b’in é.

Ach nuair a cuireadh tús le Seachtain na Gaeilge roinnt blianta ó shin tháinig daoine ar mo lorg ó cheann ceann na tire.

B’éigin dom mí saor a ghlacadh ó mo chuid oibre, leis an oiread sin Gaeilgeoireachta is a rinne mé. Agus má thosaíonn daoine ag glaoch orm ó thús na míosa mar a tharla i mbliana beidh orm sos trí mhí a ghlacadh agus ansin beidh séasúr na gcoláistí samhraidh ann, sin sos eile go Seachtain an Oireachtais – agus má bhíonn seachtain deich lá i gceist ansin chomh maith ní fheicfidh tú mé arís go Seachtain na Gaeilge ar an bhliain seo chugainn.

Níor dúradh liom riamh go mbeadh sé mar seo, go mbeadh Gaeilge a labhairt fud fad na tire, go mbeadh éileamh leanúnach ar scríbhneoir agus scéalaí de mo leithéidse.

Agus beidh na daoine céanna ag dúil le leabhar nua uaim chomh maith!

Níl a fhios agam cad é an deireadh a bhéas leis. Cad chuige nár dúradh liom? Cad chuige nár dúradh liom? Abair liom… nó scríobh ar mo leathanach ar Facebook!

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from