Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhuthun

Ar y panel yn Rhuthun bydd Susan Elan Jones AS Llafur ar gyfer De Clwyd, Aled Roberts AC ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol ar gyfer Gogledd Cymru, Alun Elidyr o Ffermio a Huw Hilditch-Roberts o CMI Cymru. On the panel in Ruthin will be Susan Elan Jones Labour MP for Clwyd South; Aled Roberts AM for North Wales with the Liberal Democrats; Ffermio's Alun Elidyr and Huw Hilditch-Roberts Director of CMI Cymru.

49 o funudau