Raghnall McCoy

A' comharrachadh 70 bliadhna den t-sreath chliùiteach, bha luchd-èisteachd BBC Radio nan Gàidheal a' toirt thugainn an taghadh fhèin. Seo an taghadh aig Raghnall McCoy.

Release date:

Duration:

6 minutes

This clip is from