Tìr a' Chiùil - Sreath1 - Prògram 10

An Sgeulachd air Fad - Anns a' phrògram seo tha sinn ag ionnsachadh mar as urrainn seinn le tuigse agus faireachdainn. Cluinnidh sinn an sgeulachd air fad leis na h-òrain agus na rannan a bh' air an teagasig.

Release date:

Duration:

16 minutes

This clip is from