Giota Níos Mó (2)

Here are some of the key phrases you heard in Episode 1:

Agus chomh maith leis sin - And as well as that
Ach ar an drochuair - But unfortunately
mar - because
Níl mé pósta mar tá mé óg. I’m not married because I’m young.
fosta - also, as well
Agus rud eile dó - and furthermore / and another thing
deoch beag - a wee drink
Ná déan dearmad air sin. - Don’t forget about that.

Seanfhocal Chlár 2 is:

Níor bhris focal maith fiacail riamh. - Literally, a good word never broke a tooth.
(So it doesn’t hurt to say a kind word about someone!)

bean chéile - wife
mo bhean chéile - my wife
cuidiúil - helpful
bríomhar - lively, outgoing, bubbly
siúlóidí - walks
agus caithfidh mise dul léi! - and I have to go with her!
ramhar - fat
giota beag ramhar - a little overweight
ag siúl amach le - going out with, going steady
gealgháireach - cheerful
smutach - huffy, moody
neamhspleách - independent
tarcaisneach - sarcastic
ó am go ham - from time to time
sean - old
níos sine - older
is sine - oldest

Try to see if you remember the meaning of following:

• agus chomh maith leis sin
• ach
• ach ar an drochuair
• mar
• Níl mé pósta mar tá mé óg go fóill.
• agus rud eile dó
• ná déan dearmad air sin !
• mo bhean chéile
• cuidiúil
• Mol an óige is tiocfaidh sí!

Release date:

Duration:

16 minutes

This clip is from

Featured in...