Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Amlwch - Thu, 19 Jan 2012

Rhaglen materion cyfoes sy'n rhoi cyfle i'r cyhoedd leisio eu barn. Daw'r rhaglen heno o Ganolfan Hamdden Amlwch yng nghwmni Guto Bebb AS, Elfyn Llwyd AS, a'r Parchedig Geraint Tudur. Topical programme giving the public the chance to voice their opinions. Tonight's programme comes from Amlwch Leisure Centre with panel members Guto Bebb MP, Elfyn Llwyd MP and the Rev. Geraint Tudur.

50 o funudau