Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhaglen materion cyfoes yng nghwmni Dewi Llwyd, sy'n rhoi cyfle i'r cyhoedd leisio eu barn. Daw'r rhaglen heno o Ysgol Uwchradd Y Rhyl. Ymhlith y panelwyr mae Llŷr Huws Gruffydd, AC Plaid Cymru; Yr Athro Mari Lloyd-Williams a Gareth Owen, Rheolwr Theatr Pafiliwn y Rhyl. Topical programme, presented by Dewi Llwyd, giving the public the chance to voice their opinions. Tonight's programme comes from Rhyl High School. On the panel are Plaid Cymru AM Llŷr Huws Gruffydd; Professor Mari Lloyd-Williams and Gareth Owen, Manager of the Rhyl Pavilion Theatre.

50 o funudau