Bùth carthannais ag ullachadh airson na Nollaig

Niall Iain Dòmhnallach a' tadhal air bùth Save the Children ann an Steòrnabhagh airson faighinn a-mach mar a tha dol dhaibh roimhn' an Nollaig am bliadhna.

Release date:

Duration:

17 minutes

This clip is from