Machnamh Mhic Annaidh - Géarchéim

Níl an focal ‘géarchéim’ ag an Duinníneach. Mar ní bhíodh a leithéid ann fadó. Bhí anas agus cos-ar-bolg agus cruatán ach géarchéim ní raibh againn riamh, go dtí gur cláraíodh muid mar bhall den Aontas Eorpach.
Agus anois tá an focal géarchéim le cloisteáil fud fad na háite.

Tá géarchéim in Éirinn ach deirtear linn go bhfuil an ghéarchéim seo ‘faoi smacht.’ Anois, ní thuigim cad é mar is féidir le géarchéim a bheith faoi smacht. Abair gur bhuail tú le crogall i lár an dufair, tú leat féin gan gunna agat. Sin géarchéim. Abair gur éirigh leat gabháil suas ar dhroim an chrogaill is gur chuir tú do lámha thart ar a mhuineál. Ní thig leis an chrogall tú a ithe, mar sin de tá an ghéarchéim faoi smacht, ach cén mhaith duit é, nó ní thig leat éalú agus is beag an seans go dtiocfaidh aon duine chun tú a tharrtháil.
Mar sin de, creidim go bhfuil géarchéim ann in Éirinn i gcónaí.
Agus ansin tá an tIodáil ann. Berlusconi an focal Iodálaise ar ghéarchéim, dar le bunús na dtráchtairí. Ach ní hionann Berlusconi agus bunús na bpríomhairí a bhí ar an Iodáil le leathchéad bliain anuas nó tá seasmhacht agus diongbháilteacht aige. Ba ghnách go mbíodh trí nó cheithre rialtas in aghaidh na bliana san Iodáil. Ach féach, oiread le Trappatoni, níl deireadh le Berlusconi go fóill beag.
Agus ansin tá an Ghréig ann. Tá gach duine anuas ar an Ghréig. Ar an ábhar nár thug siad douze points dúinn i gcomórtas amhránaíochta na hEoraifíse? Níl a fhios agam, ach is maith ann iad. Cá mbeimis gan na Gréigigh? Ba chóir go mbeadh tearma faoi leith ann, nó ní géarchéim go géarchéim Gréagach. Amhail leis an Hydra sa mhiotaseolaíocht Ghréagach, ní luaithe go mbaineann an chloigeann den uafás a sheasann romhat ná go bhfásann dhá chloigeann eile air. Casadh eile ar an scéal in aghaidh na huaire, - reifreann, athrú rialtais, príomhaire nua, an tír féin bancbhriste.
Wow! mar a dúirt Máire Mhic Giolla Íosa nuair a labhair Eilís a Dó Gaeilge. Ní géarchéim go géarchéim Gréagach.
Ach fan, tá géarchéim eile ann, géarchéim atá níos práinní fós, nó ní amháin go bhfuil an t-airgead ionann is caite, go bhfuil an euro ar an dé deiridh ach tá an teanga féin i sáinn.
Agus níl mé ag caint ar an tseanghréigis, ach ar theanga na n-iriseoirí, nó níl focail fágtha acu chun cur síos a dhéanamh ar an ghéarchéim seo. Níl focail mór go leor acu le cur síos a dhéanamh ar an mhéid airgid atá in easnamh i limistéar an Euro – na milliúin, na billiúin, na trilliúin – sin focail eile nach bhfuil ag an Duinníneach, go ndéana Dia grásta air.
Tá athchúrsáil a dhéanamh ar fhocail: tá eacnamaithe ag caint ar ‘bhearradh gruaige’ a thabhairt do bhannashealbhóirí. Chuaigh an bhearradh gruaige chun socair do Mhichael D ach sin scéal eile.
Géarchéim ar bharr ghéarchéime. Níl aon chur síos ar mhéid na géarchéime seo. Ach ná bí buartha, fhad is gur féidir linn fanacht ar dhroim an chrogaill ní thig leis muid a shlogadh!

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from