Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Fri, 9 Dec 2011

Nid oes croeso i Garry yn seremoni claddu llwch Brandon. Aiff yn hwyrach ar ei ben ei hun ac mae’n torri ei galon wrth ddweud ei ffarwel olaf. Mae diwrnod anodd a thrist Dani yn dirywio ymhellach, pan sylweddola dynged Brandi. Garry is barred from the burial of Brandon’s ashes. He later visits the grave alone, and struggles to remain composed at this final farewell. A difficult day for Dani turns into despair as she discovers the fate of Brandi.

19 o funudau