Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Hen Wraig Fach

Croeso i fyd Begw Bwt. Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does ddim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. Ym mhob rhaglen cawn gyflwyniad byrlymus gan Begw Bwt cyn iddi ein hudo i fyd lliwgar y gân yng nghwmni Catrin Finch ar y delyn. Yn y rhaglen hon cawn gwrdd â’r hen wraig fach â’i dillad carpiog a chlocsie trwm. Ond o diar, caiff dipyn o drafferth gyda’i llo o’r enw Twm sy’n gwrthod yfed y llaeth. Welcome to the world of Begw Bwt. Begw is a lively and colourful character who introduces pre-school children to the magical and comical world of Welsh folk songs. With the help of vibrant animation Begw Bwt gives a vivid description of the story behind each verse and leads us to the land of folk song to hear it played. In this episode, a little old lady has quite some trouble with her calf called Twm in the folksong ‘Hen Wraig Fach’.

8 o funudau