Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Gwen a Mair ac Elin

Croeso i fyd Begw Bwt. Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does ddim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. Ym mhob rhaglen cawn gyflwyniad byrlymus gan Begw Bwt cyn iddi ein hudo i fyd lliwgar y gân yng nghwmni Catrin Finch ar y delyn. Yn y rhaglen hon cawn gwrdd â nifer o gymeriadau gan gynnwys Gwen a Mair ac Elin sy’n bwyta llawer gormod o bwdin. Welcome to the world of Begw Bwt. Begw is a lively and colourful character who introduces pre-school children to the magical and comical world of Welsh folk songs. With the help of vibrant animation Begw Bwt gives a vivid description of the story behind each verse and leads us to the land of folk song to hear it played. In this episode we meet Gwen, Mair and Elin who eat far too much pudding.

8 o funudau