C2: @ebion Bwlio - Megan

Megan ddweud wrth ei thad am yr hyn oedd yn disgwydd. Aeth e ati felly i greu gwefan newydd sydd yn fwy diogel na Facebook ar gyfer cenhedlaeth newydd o bobl ifanc.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

14 o funudau

Daw'r clip hwn o