Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Ton Ton Ton

Croeso i fyd Begw Bwt. Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does ddim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. Ym mhob rhaglen cawn gyflwyniad byrlymus gan Begw Bwt cyn iddi ein hudo i fyd lliwgar y gân yng nghwmni Catrin Finch ar y delyn. Yn y rhaglen hon cawn ein tywys i fyd o greaduriaid rhyfedd iawn. Yn eu mysg can gwrdd â’r fuwch wynebwen lwyd, y dylluan â’i phig gam a’r ‘sgyfarnog gota goch. Welcome to the world of Begw Bwt. Begw is a colourful character, always in her element as she welcomes her little friends to the magical and comical world of our Welsh folk songs. In each programme Begw Bwt gives us a dramatic introduction before we are taken to the land of folk songs along with Catrin Finch accompanying on the harp. During this programme we are introduced to the folk song Ton Ton Ton.

8 o funudau