Agallamh le Michéal Ó hOdhráin

Bhí Michéal ó hOdhráin ina Ard-Runaí ag an Uachtarán Pádraig Ó hIrghile sna seachtóidí agus sna hochtóidí. I measc na ndualgaisí a bhí aige mar Ard-Rúnaí bhí air óráidí a scríobh, bheith i láthair ag cruinnithe leis an uachtarán agus comhairle a chur ar an uachtarán. Labhair Máire Bhreathnach le Mícheál le fáil amach an gceapann sé go bhfuil ról an uachtaráin athruithe go mór ó shin?

Release date:

Duration:

7 minutes

This clip is from