Ag ullachadh airson a' gheamhraidh

Cathy a' bruidhinn ri Cailean MacGillEathain mu na 's urrainn dhuinn a dhèanamh airson ar càraichean ullachadh airson a' gheamhraidh.

Release date:

Duration:

7 minutes

This clip is from