Machnamh Mhic Annaidh - Bye Bye Kitty

Bye Bye Kitty!

Deirtear go bhfuil an t-airgead gann, go bhfuil daoine ag gearradh siar ar a gcuid caiteachais ar dhoigheanna éagsúla. Agus tá na hainmhithe bochta thíos leis seo. Ní hamháin nach acmhainn do dhaoine cannaí costasacha bia a cheannach a thuilleadh ach tá cuid mhor daoine ann atá ag iarraidh fáil reidh leis an chara is fearr dá bhfuil acu.

Sin teachtaireacht a d'fhoilsigh an RSPCA ar na mallaibh - go bhfuil méadú suntasach tagtha ar líon na madadh is na gcat sna tearmainn atá faoi stiúr eagraíochtaí carthanachta.

Anois tá a fhios agam go bhfuil an Nollaig ag teacht arís agus ní fada go mbeidh an sean-teachtaireacht bhliaintiúil a chraobhscaoileadh ag na cumainn charthanachta arís - nach bronntanas Nollag é madadh ach cúram fadshaoil.

Sin teachtaireacht seanbhunaithe - bíodh go bhfuil leagan eile ar fáil i gcorráit trid an domhain - a dog is for life and not just for Christmas dinner - ach sin scéal eile.

Maith go leor - tuigeann tú go bhfuil me ag iarraidh preab a bhaint asat nó tuigeann muid uile nach bhfuil aon mhaitheas sna seanráitis caite. Chuige sin ba mhaith liom an argóint seo a thabhairt céim amhain eile chun tosaigh.

Tá mé ag smaoineamh, an dtuigeann tú, ar iarratas a chur isteach chuig Dragon's Den. Ba mhaith liom comhlacht a bhunú chun gabhail i ngleic le fadhb seo na n-ainmhithe nach suim le daoine a thuilleadh iad.

Tá meadú suntasach tagtha ar líon na n-ainmhithe seo - agus is féidir liom na staitisticí a sholathair duit. Tá líon mór daoine amuigh ansin nach dteastaíonn Bran nó Spot nó Fluffy uathu a thuilleadh. Mar sin de tá sé i gceist agam seirbhís nua a sholathair - Bye-bye Kitty an t-ainm a bhéas uirthi.

Ar deich bpunt bhearfaidh mé instealladh don pheata agus ar deich bpunt eile cuirfidh mé an corp i gcreimeatoir agus ní fada go mbeidh deireadh le fadhb na n-ainmhithe tréigthe seo. Ní bheidh an brú céanna ar na grúpaí carthanachta agus ní dheanfaidh an oiread céanna daoine na peataí s'acu a fhágáil ar thaobh an bhealaigh mhóir mar a dhéanann siad faoi láthair.

Beidh me ábalta ceadúnais a dhíol le daoine le hoifigí eile de chuid Bye- bye Kitty a oscailt i mbailte ar fud na tíre.

Agus ní bheidh orm a dhath ar bith a chaitheamh ar fhograíocht nó beidh gníomhú na comhlachta seo conspóideach go maith ag an tús, ach ní fada go n-aithneoidh daoine gur smaoineamh maith atá ann.

Tá na cúntais uilig déanta agam. Beidh cailliúint bheag ann an chéad bhliain, brabús reasúnta an dara bliain, agus brabús breá mór ann an tríú bliain.

Déanfaidh mé fiche faoin gcéad den chomhlacht a thairiscint ar fhiche míle punt, nó sin an méid a chosnoidh sé orm créamatóiriam a thógáil ag cúl an tí.

Agus féach seo, beidh na dragúin uilig ag iarraidh sciar den cheann seo a fháil.

Mar sin de abair hello le Bye-bye Kitty!

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from