Kerry Nic a' Phì

Kerry Nic a' Phì a' bruidhinn air a' bhliadhna a tha air a bhith aice 's i air tòiseachadh air spòrs ùr, Triathlon.

Release date:

Duration:

6 minutes

This clip is from