Machnamh Mhic Annaidh - Frackáil

Tá ceist na frackála go mór i mbéal an phobail anseo i bhFear Manach i láthair na huaire. Tá imní mhór ar dhaoine go ndéanfar truailliú ar uiscí na tíre leis na ceimicí a úsáidtear mar chuid den phróiséas leis an ghas a bhaint amach as an talamh.

Cheana féin bhí cruinnithe in Inis Ceithleann agus i sráidbhailte eile sa chontae. Tá caint san aer fá léirsíthe agus feachtais, agóidí agus mórshiúltaí.
Seans maith gurbh fhearr leis an rialtas mar sin é. Bíodh seal gearáin ag daoine agus ansin rachaidh an frackáil ar aghaidh ar aon chuma. Nach mar sin a dhéantar é?

Is í fírinne an scéil gurb iad na hacmhainní nadúrtha fuinnimh is cúis le cuid den chogaíocht sa mheánoirthear agus in áiteanna eile nach é. Nuair a fhaigheann ollchumhachtaí an domhain seo, agus na comhlachtaí idirnáisiúnta boladh na hola sna pollairí s’acu tá siad mar a bheadh madadh a bhfuil boladh na feola faighte aige.

Ní dóigh liom gur féidir linn stop a chur le teacht na frackála. Ach má tá maitheas ar bith sna polaiteoirí s’againn déanfaidh siad cinnte de go rachaidh sciar réasúnta den tsaibhreas nua-fhaighte seo chun tairbhe dúinn uile. Agus má tá maitheas ar bith iontu coinneoidh siad srian ar an tionscáil seo sa dóigh is nach loitear an timpeallacht. Sin é mo ghuí, cibé.

Ach, agus mé ag caint ar mhadadh a bhfuil boladh na feola sna pollairí s’aige, ar thug tú faoi deara gur mó an suim atá ag daoine i mBéal Feirste i saol madaidh ná i gceist na frackála. Lennox is ainm do pitbull terror, gabh mo leithscéal, pitbull terrier, a daoradh chun báis i mBéal Feirste ar na mallaibh, i ndiaidh dó maor madaidh agus saineolaí ó phóilíní Londain a ionsaí.

Sin an breithiúnas a tugadh sa chúirt ar na mallaibh nuair a chaith an breitheamh an cás athamhairc amach.
Agus sin in ainneoin gur shínigh breis agus céad míle duine feachtas ar-líne. Chuala tú i gceart mé. Breis agus céad míle duine!
Nach aisteach muid mar dhaoine daonna. Is minic gur mó an suim a bhíonn againn in ainmhithe ná i ndaoine eile. Tá ainniseoirí ina luí i bpríosúin ar shraith an bháis i Meiriceá agus i dtíortha eile agus is beag suime a cuireadh ina gcásanna.

Seo mo chomhairle dóibh siúd mar sin ar mhaith leo feachtas frithfrackála a reachtáil. Ná smaoinigí ar mhórshiúlta, nó ar agóidí sráide eile. Tá feileachán beag gorm ann nach maireann ach in áit iarghúlta amháin i bhFear Manach. Bí cinnte go dtagann sibh ar cheann de na feileacháin seo aon áit a bhfuil sé i gceist ag lucht na frackála toiseacht.

Agus mura dtig leat teacht ar fheileachán gorm, tá saghas seilmide ann agus b’éigin do na húdaráis i Sasain pleananna mótarbhealaigh a athrú nuair a tháinig siad orthu sin. Agus ansin tá na buaif natterjack ann. Ní fheictear iad sin ach amháin i bhfíordheisceart na tíre, i gCiarraí agus i Loch Garmáin, sílim. Ach cur i gcás go dtángthas orthu i gceantair na frackála. An dtuigeann tú an rud atá mé a mhaíomh?

Agus ná déanaimis dearmad ar an traonach … anois dá bhféadfá teacht ar cheann acu sin … áit éigin … iad atá beagnach chomh gann leis an dódó … …
Tá sé agam! Ní theastaíonn an traonach féin uait - fhad is go bhfuil taifead agat de crex-crex an traonaigh bheifeá ábalta plá traonach a reachtáil cibé áit a dteastaíonn siad uait.

Agus sin na hollchomhlachtaí frackáilte anois agam!

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from