An t-Eilean Againne - Uibhist a Tuath 's Beàrnaraigh

Sreath ùr mu dheidhinn eileanan. Bidh sgoilearan ag innse dhuinn beagan mun eilean acasan agus na rudan a tha math mu dheidhinn. An t-seachdain-sa cluinnidh sinn mu dheidhinn Uibhist a Tuath agus Beàrnaraigh bho sgoilearan Sgoil Phaibil.

'S e seachdain mh�r f�nais a th' ann agus bidh Diane ag innse dhuinn beagan mu na planaidean agus bidh sgoilearean Innis an Uillt ag innse dhuinn d� se�rsa planaid a chruthaicheadh iadsan nam biodh an cothrom aca.
aileag@bbc.co.uk

A new series, 'Our Island', starts this week on the programme.

Release date: 09 Oct 2011

over a year left to listen

15 minutes

This clip is from

Added. Check out your playlist Dismiss