Rèis Eich

Gilleasbuig MacDhòmhnaill agus Kerr Gibb aig rèis Eich ann am Peairt.

This clip is from