Teaghlach Seumas Calum Sheumais.

Kenna agus Seumas Caimbeul ag innse mu dheidhinn teaghlach athair, Seumas Calum Sheumais as a' Ghrìopa.

Cluinnidh sinn cuideachd bho Anna Sheumais Calum 's i a' bruidhinn air a seanmhair agus an teaghlach agus seann clàradh de Murchadh Calum Sheumais, an fhear bu shine san teaghlach.

Release date:

Duration:

6 minutes

This clip is from