'Moan-day'

Donnchadh MacNèill agus Gilleasbaig Fearghasdan a' bruidhinn ri Cathy mu dheidhinn gu bheil sinn nas rag air Diluain. 'S e 'Moan-day' a th' aca air agus tha gearrainnean gu leòr aig Donnchadh co-dhiù!

Release date:

Duration:

8 minutes

This clip is from