Caryl Parry Jones - Babis Bach Mis Awst

Dyma'r gân gan Caryl yn arbennig i fabanod Mis Gorffennaf. Cofiwch gysylltu â Dafydd a Caryl os am sicrhau fod enw aelod diweddara'r teulu neu fabi i ffrind yng nghan "Babis bach Hydref!"

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau

Cydnabyddiaeth

Role Contributor
PerformerCaryl Parry Jones

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...