Trusadh : Là Mòr na Bainnse

Sùil air na bha farsgaineachd de dhiofar dhaoine ris air an 29mh dhen Ghiblean 2011, nuair a phòs am Prionnsa Uilleam agus Kate Middleton.

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from