Tudur ag Elvis

Tudur Owen sy'n sgwrsio hefo dynwaredwr Elvis. Hiwmor ffraeth a sgyrsiau difyr a doniol efo'r digrifwr Tudur Owen.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

3 o funudau

Daw'r clip hwn o