Salm 90

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Calum Màrtainn a' gabhail Salm 90.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from