An Gràdh a Thug Thu Dhòmhsa

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Iseabail Ann Mhàrtainn a' seinn An Gràdh a Thug Thu Dhòmhsa.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from