Salm 27

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu a' gabhail Salm 27.

Release date:

Duration:

6 minutes

This clip is from