Alleluia!: Series 2 - Prògram 17

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Cairistìona Cheanadach a' gabhail Salm 145, Norrie MacÌomhair agus Sìneag Nic an t-Saoir a' seinn Tha Sinn a Dhia a' Seinn do Chliù agus bidh Caomhainn MacLachlainn ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a bheatha.

Release date:

Duration:

25 seconds

This clip is from