Salm 139

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Pòl MacCalum a’ gabhail Salm 139.

This clip is from