Salm 139

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Pòl MacCalum a’ gabhail Salm 139.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from