Alleluia!: Series 2 - Prògram 3

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu a' seinn 'Gach nì tha glan is bòidheach', bidh Calum Màrtainn a' seinn Salm 62, agus bidh Eòghann MacNeacail ag innse mun a' bhuaidh a th'air a bhith aig creideamh air a' bheatha aige.

Release date:

Duration:

30 seconds

This clip is from