Salm 62

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Calum Màrtainn a' seinn Salm 62.

Release date: 19 May 2011

over a year left to watch

5 minutes

This clip is from