Salm 62

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Calum Màrtainn a' seinn Salm 62.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from