Salm 122

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Calum Màrtainn a' seinn Salm 122

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from