Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Refferendwm

Ar drothwy'r bleidlais ar ehangu pwerau'r Cynulliad, mewn rhifyn estynedig o CF99, fe fydd Vaughan Roderick a Bethan Rhys Roberts yn bwrw golwg yn �l ar refferenda'r gorffennol ar ddatganoli, ac yn holi sut yr ydn ni wedi cyrraedd refferendwm 2011.

1 awr, 1 funud