Bywyd ar yr Ynys Las ac ar lan y Rio Negro

Yn y clip hwn teithiwn i ddwy ran hollol wahanol yn y byd. Yn gyntaf oll awn i’r Ynys Las i gwrdd â merch fach bedair oed o’r enw Hanna . Yna cawn gwrdd â bachgen pedair oed sy’n byw ar lan y Rio Negro, Brasil. Mae e’n gorfod teithio i’r ysgol yn ei ganŵ.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau

Daw'r clip hwn o