An Eala Bhàn air a sheinn le Seumas Greumach

"An Eala Bhàn" air a sheinn le Seumas Greumach, bhon phrògram Tìr nan Òran. B' i Kirsteen NicDhòmhnall a bha a' libhrigeadh a' phrògraim seo, agus chaidh a chraoladh ann an 2010 mar phàirt de Bhliadhna nan Òran.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from