An Ataireachd Bhuan air a sheinn le Catrìona Watt

"An Ataireachd Bhuan" air a sheinn le Catrìona Watt, bhon phrògram Tìr nan Òran. B' i Kirsteen NicDhòmhnall a bha a' lìbhrigeadh a' phrògraim seo, agus chaidh a chraoladh ann an 2010 mar phàirt de Bhliadhna nan Òran.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from