A Nìghneag a Ghràidh air a sheinn le Dòmhnall Mìcheal MacAonghais

"A Nìghneag a Ghràidh" air a sheinn le Dòmhnall Mìcheal MacAonghais, bhon phrògram Tìr nan Òran. B' i Kirsteen NicDhòmhnall a bha a' lìbhrigeadh a' phrògraim seo, agus chaidh a chraoladh ann an 2010 mar phàirt de Bhliadhna nan Òran.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from