Gleann Bhaile Chaoil air a sheinn le Mairead NicIllFhialain

"Gleann Bhaile Chaoil" air a sheinn le Mairead NicIllFhialain, bhon phrògram Blas. B' i Kirsteen NicDhòmhnall a bha a' lìbhrigeadh a' phrògraim seo, agus chaidh a chraoladh ann an 2010.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from